Covid-19 obrazac

Poštovani,

molimo vas do dobro pročitate sljedeća pitanja, razmislite te iskreno na njih odgovorite kako bismo mogli zaštititi vaše i naše zdravlje. Ovaj dokument ispuniti i za pratnju maloljetnog djeteta koje je pacijent.


Upozorenje!
Ako je odgovor na bilo koje pitanje DA nazovite Polikliniku na broj 01-4812-555