Stomatološka poliklinika u Zagrebu

Ortodoncija u našoj poliklinici ima vodeću ulogu. Misija nam je omogućiti svim našim pacijentima najkvalitetniju ortodontsku terapiju u profesionalnoj, brižnoj i ugodnoj atmosferi uvažavajući želje svakog pacijenta. U pokušaju da pružimo ortodontsku uslugu najbolje kvalitete pratimo principe Face filozofije i nadamo se da ćemo moći motivirati naše pacijente da izaberu izvrsnost i uživaju u dugoročnim rezultatima svojih terapija.