Poliklinika za stomatološku protetiku, ortodonciju i parodontologiju

‘Dr. Zubović’

Ul. Silvija Strahimira Kranjčevića 47, 10000 Zagreb

POLITIKA ZAŠTITE PODATAKA

Poliklinika ‘Dr. Zubović’ (dalje u tekstu: Poliklinika) pruža usluge dentalne medicine već dugi niz godina te je u tom razdoblju uvijek poštovala privatnost svojih pacijenata, poslovnih partnera, suradnika i kolega te je svoj odnos uvijek temeljila na transparentnosti, povjerljivosti, poštenju i uzajamnom uvažavanju. Stupanjem na snagu Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27.4.2016. godine kao i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine broj 42/18), Poliklinika ‘Dr. Zubović’ dodatno je uskladila svoje poslovanje s zakonskim odredbama.
Objavom Politike o zaštiti podataka želimo Vam na jasan i transparentan način upoznati kako i zašto prikupljamo i za što koristimo Vaše osobne podatke za vrijeme korištenja usluga Poliklinike ‘Dr. Zubović’ ili suradnje s nama, s kime ih i zašto dijelimo, koja su Vaša prava u vezi Vaših osobnih podataka koje koristimo, te na koji način ih štitimo.

SVRHA PRIKUPLJANJA OSOBNIH PODATAKA

Osnovna svrha prikupljanja osobnih podataka naših pacijenata, potencijalnih pacijenta, partnera i djelatnika u našoj Poliklinici je pružanje i poboljšanje naših usluga te izvršavanje naših zakonskih obaveza. Osobni podaci prikupljaju se u sljedeće svrhe:

 • Pružanje dentalnih usluga,
 • Ispunjavanje naših zakonskih obveza prema Zakon o dentalnoj medicini, Zakonu o zaštiti pacijenata, Zakonu o radu, Zakonu o računovodstvu, Zakonu o zaštiti na radu i drugim važećih propisima koji reguliraju našu djelatnost.
 • Za potrebe komunikacije s našim pacijentima, potencijalnim pacijentima, partnerima (npr. rezervaciju termina, slanje ponuda, odgovori na upite i dr.)
 • U svrhu zakonom propisanih statističkih obrada
 • Za potrebe naplate usluga
 • Kod prikupljanja i obrade prijava za posao
 • U svrhu slanja obavijesti i informiranja o našim uslugama i promocije Poliklinike
 • Interne obrade podataka u svrhu poboljšanja kvalitete pružanja naših usluga i organizaciju i unaprjeđenje naših poslovnih procesa koje temeljimo na našem legitimnom interesu
 • U svrhu poboljšanja funkcionalnosti naše web stranice www.zubovic.com

OBRADE OSOBNIH PODATAKA PACIJENATA

Osnovna svrha prikupljanja osobnih podataka naših pacijenata je pružanje dentalnih usluga iz područja konzervative (ispuni-plombe, liječenje), protetike, implantologije, parodontologije, ortodoncije, pružanja preventivnih i edukativnih savjeta o zaštiti zuba, te izvršavanje naših zakonskih obaveza. Kod prvog dolaska kod nas ili u slučaju Vašeg interesa za naše usluge, potrebni su nam Vaše ime i prezime, te kontakt podaci, radi rezervacije termina i da Vas možemo obavijestiti u slučaju bilo kakvih promjena. U slučaju da se odlučite za neku od naših usluga i postanete naš pacijent, da bismo mogli kvalitetno, u skladu s našim zakonskim obavezama i s minimalnim rizikom za zdravlje pacijenta pružiti dentalne usluge iz registriranih djelatnosti, prikupljamo sljedeće podatke:

 • ime i prezime
 • adresu
 • osobni identifikacijski broj (OIB) ili matični broj osiguranika (MBO)
 • datum rođenja i dob
 • spol
 • kontakt broj telefona i/ili mobitela
 • kontakt podatke elektroničke pošte (e-mail adresa)
 • medicinske podatke.

Ovisno o pacijentu i načinu liječenja, te isključivo za potrebe njegove dentalne obrade i liječenja, prikupljamo i detaljnije osobne podatke: matični broj osiguranika, podaci o osiguranju (kategorija osiguranja, područni ured HZZO- a, država osiguranja, broj iskaznice dopunskog osiguranja, broj EU kartice zdravstvenog osiguranja, ako je primjenjivo), podaci o zdravstvenom stanju i dosadašnjem liječenju, dijagnozi (uputna/ završna) te potrebni podaci za izvršenje pojedine zdravstvene usluge (visina, težina, alergije, lijekovi i sl.), podaci o liječnicima (šifra uputnog liječnika šifra uputne zdravstvene ustanove/šifra liječnika koji je liječio pacijenta), medicinska dokumentacija, rendgenske snimke, modeli zuba, elektronički sken zubnih lukova i sl. Osobni podaci u Poliklinici sakupljaju se samo dobrovoljnim davanjem istih tijekom dentalne obrade pacijenta. Podaci se prikupljaju primarno u elektronskom obliku ili se prebacuju u elektronički oblik, te se obrađuju u dentalnim softverskim alatima i čuvaju u elektronskim kartotekama pacijenata.

Osobni podaci koji se odnose na zdravlje mogu biti obrađivani u svrhu javnog interesa za statističke potrebe sukladno važećim zakonskim propisima (npr. sukladno Godišnjem planu statističkih aktivnosti Republike Hrvatske) ili sukladno ugovornim uvjetima naručitelja usluge. U tom slučaju podaci se obrađuju u agregiranom i anonimiziranom obliku i nije ih moguće povezati s konkretnom fizičkom osobom što je omogućeno primjenom prilagođenih softwarea.

Za potrebe naplate naših usluga, ukoliko se ne vrši plaćanje gotovinom, obrađuju se podaci o broju računa s kojeg je primljena uplata ili podaci o kartici koja se tereti. Ako se naplata vrši karticom, broj Vaše kartice obrađuje se isključivo na provjerenim i sigurnim POS uređajima koji su certificirani od strane vodećih kartičnih kuća. Broj Vaše kreditne kartice nikad se ne sprema u našem sustavu, već se za daljnje obrade maskira na način da se određeni brojevi mijenjaju znakom X te se takav ispisuje i na Vašem računu ili potvrdi plaćanja.

U određenim slučajevima, osobne podatke obrađujemo i za potrebe promocije naših usluga, što uključuje newsletter i objavu određenih promotivnih materijala na našim društvenim mrežama i web stranici ili u određenim stručnim publikacijama. Te podatke obrađujemo isključivo temeljem privole, koju, ako se radi o Vašim podacima, uvijek možete povući kontaktirajući nas na info@zubovic.com, nakon čega ćemo Vaše podatke obrisati ili učiniti nedostupnima za ovu obradu.

Vaše podatke prikupljamo i prilikom Vašeg posjeta našoj web stanici ili društvenim profilima ili tijekom Vašeg upita i interesa za naše usluge preko naše web stranice ili neke od dostupnih adresa naše e-pošte, čak i ako ne postanete naš pacijent. Ti podaci čuvaju se u našem sustavu sukladno rokovima brisanja korištenih online servisa. Čuvamo ih temeljem našeg legitimnog interesa s ciljem poboljšanja naših usluga i boljeg i bržeg odgovora u slučaju Vašeg ponovljenog upita.

Ako postanete naš pacijent, Vaše podatke obvezni smo čuvati minimalno 10 godina u skladu s Zakonom od dentalnoj medicini te 11 godina u skladu sa Zakonom o računovodstvu nakon završetka obavljene usluge, a u određenim slučajevima i duže.

Svi podaci o našim malodobnim pacijentima, prikupljaju se i obrađuju isključivo i jedino uz suglasnog roditelja ili
skrbnika.

OBRADE OSOBNIH PODATAKA DJELATNIKA I POSLOVNIH SURADNIKA

Dok još niste naš djelatnik, Vaši osobni podaci zaprimljeni na našu e-mail adresu naznačenu na oglasu za posao koristit će se isključivo za potrebe pronalaska najboljeg kandidata za našeg novog djelatnika. Slanjem Vaše prijave i životopisa dajete nam Vašu suglasnost da osobne podatke zaprimljene za potrebe zapošljavanja obrađujemo za potrebe trenutno otvorenih pozicija ali i za naše buduće potrebe za zapošljavanjem. Vašu suglasnost u bilo kojem trenutku možete povući kontaktirajući nas na info@zubovic.com, nakon čega ćemo Vaše podatke obrisati ili učiniti nedostupnima za ovu obradu.
Osobne podatke naših djelatnika radi naših zakonskih obveza kao Vašeg poslodavca u skladu sa Zakonom o radu i ostalim važećim zakonskim propisima. Podaci koji se obrađuju uključuju:

 • Vaše ime i prezime
 • Vaš datum rođenja
 • Vašu adresu i Vaše kontakt podatke
 • Broj Vašeg tekućeg računa
 • Broj i vrstu Vašeg osobnog dokumenta
 • Podatke iz Vaše prijave za posao i Vašeg životopisa
 • Dodatne podatke nužne za potrebe zapošljavanja i ostvarivanja Vaših prava (npr, bolovanja, poreznih olakšica) kao radnika.

Podaci koji se obrađuju u skladu sa Zakonom o radu čuvaju se trajno, bez obzira na trajanje Vašeg radnog odnosa kod nas. Za potrebe dnevne organizacije poslovanja obrađujemo Vaše podatke u internim softverskim alatima koji služe za komunikaciju, organizaciju dnevnih rasporeda, provođenje poslovnih procesa, evidenciju radnog vremena i dr. Podaci koji se obrađuju u tim sustavima, osim primarno Vašeg imena i prezimena, mogu uključivati i Vašu službenu adresu elektroničke pošte, naziv Vašeg radnog mjesta, poslovnu korespondenciju, podatke o Vašem boravku tijekom službenog putovanja i druge podatke u skladu s potrebama poslovanja te prema važećim zakonskim propisima. Ovisno o softverskom alatu i svrsi obrade, vrijeme čuvanje Vaših osobnih podataka se razlikuje. Ako ste nam dali privolu, Vaše osobne podatke koristit ćemo i u promotivne svrhe, npr. za objavu Vaših kompetencija na našoj web stranici. Vašu privolu uvijek možete povući. Za potrebe obavljanja naše djelatnosti mogu se čuvati i osobni podaci naših poslovnih partnera, koji se, nakon završetka poslovnog odnosa čuvaju u skladu s našim zakonskim obvezama.

ČUVANJE I BRISANJE VAŠIH OSOBNIH PODATAKA

Vaši osobni podaci čuvat će se u obliku koji Vas može identificirati ne duže nego što je potrebno za svrhu za koju se obrađuju. Po isteku tog vremena, koji je za određene obrade reguliran zakonima koji nas obvezuju na dulji period čuvanja podataka ili trajno, podaci će se izbrisati ili učiniti nedostupnima za daljnju obradu.

PRIJENOS PODATAKA TREĆIM STRANAMA

U slučaju određenih obrada podataka, podaci koje nam dajete mogu biti prenijeti ili dani na uvid trećim stranama. Ni u kojem slučaju Vaše podatke ne prodajemo, iznajmljujemo ili predajemo u vlasništvo neovlaštenim trećim stranama.
Prijenos podataka ili uvid u podatke, obavlja se iz sljedećih razloga:

 • Kada smo zaprimili Vašu privolu za takav prijenos
 • Kada tvrtke ili pružatelji usluga koje Poliklinika koristi za potrebe određenih obrada pristupaju podacima na način koji je reguliran ugovornim odnosom s Poliklinikom (npr. naplata usluga putem kreditnih kartica, tehničko održavanje određenih programskih alata, arhiviranje i izvještavanje)
 • Da bismo ispunili naše ugovorne ili zakonske obaveze.

Osobni podaci pacijenata – osiguranika HZZO-a koji koriste zdravstvenu zaštitu na temelju uputnice (na temelju akata HZZO-a, propisa koji reguliraju CEZIH te obvezno-pravnog odnosa o provođenju zdravstvene zaštite s HZZO-om) prosljeđuju se ovisno o funkcionalnosti, putem CEZIH-a (medicinska dokumentacija o izvršenoj zdravstvenoj usluzi) te pojedini osobni podaci u svrhu obračuna HZZO-u.
Osobne podatke korisnika (medicinsku dokumentaciju) – osiguranika dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja osiguravajućih društava na temelju privole možemo proslijediti osiguravajućim društvima čiji ste osiguranik u svrhu izvršenja ugovornog odnosa i obračuna izvršenih zdravstvenih usluga osiguravateljima. Zdravstvenim ustanovama ili liječnicima s kojima Poliklinika surađuje osobni podaci mogu biti proslijeđeni za potrebe izvršenja dijela usluge (primjerice pojedina rendgenska snimanja i sl.), a kako bi u cijelosti izvršili traženu zdravstvenu uslugu.
Također, osobne podatke pacijenta sadržane u medicinskoj dokumentaciji smo, temeljem važećeg članka 29. Zakona o dentalnoj medicini dužni na zahtjev predočiti Ministarstvu zdravlja, tijelima državne uprave u skladu s posebnim propisima, nadležnoj Komori ili sudbenoj vlasti.

U slučaju potrebe prijenosa podataka, zbog jednog od gore navedenih razloga, nastojimo ograničiti podatke koji se prenose na nužni minimum. Treće strane kojima prenosimo Vaše podatke obvezale su se štititi Vaše podatke u skladu s važećim zakonima i uredbama o zaštiti osobnih podataka.

OBAVIJESTI O USLUGAMA POLIKLINIKE

Ukoliko ste bili naš pacijent ili nas kontaktirali s interesom za naše usluge, naša je želja da nam se ponovo vratite. S tim ciljem, te da bi Vam omogućili da primite obavijesti o našim uslugama, zadržavamo naš legitimni interes da Vas povremeno kontaktiramo na Vašu e-mail adresu koju ste nam dali kad ste bili naš pacijent ili kad ste nas kontaktirali u vezi naših usluga. Informacije koje ćete primati odnosit će se isključivo na usluge iz ponude Poliklinike, za koje smatramo da imate i dalje interesa. Ukoliko smo pogriješili i Vi ne želite primati naše obavijesti, možete u bilo kojem trenutku uložiti prigovor na adresu info@zubovic.com, te ćemo Vam bez odlaganja prestati slati naše obavijesti.

UPORABA KOLAČIĆA

Kolačić ili eng. Cookie je mala tekstualna datoteka koju pojedini internetski poslužitelji zapisuju na Vaš PC prilikom posjeta internetskoj stranici. Kolačići ne čitaju podatke s vaših diskova niti podatke koje sadržavaju kolačiće drugih poslužitelja zapisane na vašem disku, no prikupljaju podatke o Vašoj IP adresi, vrsti preglednika i postavkama jezika, operacijskom sustavu, nazivu ISP-a (pružatelju usluge pristupa internetu) i oznaci datuma/vremena. Postavke kolačića mogu se kontrolirati i prilagoditi u Vašem web pregledniku, te se korištenje kolačića može onemogućiti prema Vašem odabiru. Ako onemogućite kolačiće i dalje možete pregledavati našu stranicu, no neke njezine mogućnosti Vam neće biti dostupne.
Postoje više vrsta kolačića: kolačići prve strane, privremeni kolačići (Session cookies), stalni kolačići (Persistent cookies) te kolačići treće strane. Kolačići prve strane dolaze s web stranice koje gledate, a mogu biti stalni ili privremeni. Pomoću tih kolačića web stranice mogu pohraniti podatke koje će ponovo koristiti prilikom sljedećeg posjeta toj web stranici (npr. odabir jezika). Privremeni kolačići ili kolačići sesije uklanjaju se s računala po zatvaranju internet preglednika. Stalni ili spremljeni kolačići ostaju na računalu nakon zatvaranja programa internet preglednika. Pomoću njih web stranice pohranjuju podatke, kao što su ime za prijavu i lozinka, tako da se ne morate prijavljivati prilikom svakog posjeta određenom mjestu. Stalni kolačići ostat će na računalu dok ih Vi kao korisnik ne onemogućite/obrišete ili dok ih Vaš preglednik ne obriše (period definiran u postavkama preglednika).
Kolačići treće strane dolaze s drugih web-mjesta, čije se poveznice nalaze na web stranici koju gledate. Pomoću tih kolačića web stranice mogu pratiti korištenje Interneta u marketinške svrhe. Naše internet stranice koriste kolačiće prve strane (privremene i trajne) te kolačiće treće strane. Kolačiće prve strane koristimo za poboljšanje funkcionalnosti naših stranica i lakšeg korištenja, jer kolačići pamte Vaš koje ste stranice posjetili te tako ubrzavaju rad naših stranica i olakšavaju Vam njihovo pretraživanje.
Kolačiće treće strane koristimo za statističku obradu posjeta, analizu pregledavanog sadržaja te poboljšanje i prilagodbu sadržaja web stranice interesima naših posjetitelja. Takvi statistički programi omogućuju nam da naše stranice prilagodimo tehnološki ali i na način da budu što zanimljivije našim posjetiteljima (utvrđivanje podataka koji najviše ili najmanje zanimaju naše korisnike, prilagođavanje stranica za pojedine web preglednike, učinkovitost strukture naših stranica te posjećenost određenih podstranica). Upotrebom ovih kolačića obrađujemo Vaše osobne podatke: IP adresu, Internet poveznice, lokaciju i vrijeme posjeta. Ako ste svoj internetski pretraživač tako konfigurirali, bit ćete upozoreni prilikom svakog zapisa kolačića a na vaš PC. Svoj internetski pretraživač možete konfigurirati i tako da se onemogući zapisivanje kolačića na vaš PC, bilo da se radilo o kolačićima prve ili treće strane.

SIGURNOST PODATAKA

Poliklinika Dr. Zubović prepoznaje važnost informacijske sigurnosti, te kontinuirano evaluira i nadograđuje tehničke, fizičke i organizacijske sigurnosne mjere i procedure. Podatke koje obrađujemo čuvamo u fizičkom i/ili elektronskom obliku i štitimo ih prema postojećim standardima i tehničkim mogućnostima. Vašim podacima koji se obrađuju u našim sustavima pristupaju samo ovlašteni djelatnici u skladu s potrebama poslovnih procesa koji zahtijevaju pojedinu obrada te u posebno reguliranim slučajevima, treće strane, koje su obvezale štititi Vaše podatke u skladu s važećim zakonima i uredbama o zaštiti osobnih podataka. Svi naši djelatnici educirani su o načinu postupanja s osobnim podacima u skladu sa zakonskim odredbama.

PRAVO NA PRISTUP VAŠIM OSOBNIM PODACIMA, ISPRAVAK ILI BRISANJE

U bilo kojem trenutku možete zatražiti informacije o svojim osobnim podacima koje Poliklinika obrađuje, svrsi obrade, primateljima podataka, kao i entitetima kojima prenosimo vaše osobne podatke. Osim toga, imate pravo ažurirati, ispravljati, ograničiti ili brisati svoje podatke u skladu sa zakonskim odredbama. Vaš zahtjev za brisanjem Vaših osobnih podataka, rado ćemo ispuniti u sljedećim slučajevima:

 • ako Vaši osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni;
 • ako povučete privolu na kojoj se obrada temelji
 • ako uložite prigovor na obradu te ne postoje jači legitimni razlozi za obradu, ili uložite prigovor na obradu u kojoj se podaci obrađuju za potrebe izravnog marketinga.

Za brisanje podataka potrebno je Poliklinici poslati pisanu i vlastoručno potpisanu zamolbu koja sadrži i Vašu izjavu kojom Polikliniku Dr. Zubović ne smatrate odgovornom za daljnju obradu podataka.
Neovisno o pravu koje zahtjevate, Vaš zahtjev možete predati osobno, u Poliklinici ili putem e-maila na adresu info@zubovic.com. Pristup osobnim podacima ne možemo omogućiti putem telefonskog razgovora. Da bismo spriječili zlouporabu Vaših osobnih podataka, možda ćemo Vas zamoliti i za dodatni dokaz Vašeg identiteta. Bez utvrđivanja ispravnosti identiteta, zahtjev za pristup osobnih podacima nećemo biti u mogućnosti ispuniti.

KONTAKT ZA DODATNE INFORMACIJE

Za sva pitanja vezana u Vaše osobne podatke i njihovu zaštitu možete nam se obratiti putem e-maila info@zubovic.com ili pisanim putem na adresu Poliklinike: Ul. Silvija Strahimira Kranjčevića 47, 10000 Zagreb

VODITELJ OBRADE OSOBNIH PODATAKA:

Poliklinika za stomatološku protetiku, ortodonciju I parodontologiju ‘Dr. Zubović’
Ul. Silvija Strahimira Kranjčevića 47, 10000 Zagreb
e-mail: info@zubovic.com
Ažurirano: 10.11.2022.