Prvi ortodontski pregled

slika na kojoj je prikazan prvi ortodontski pregled u poliklinici dr.zubović

U ortodontsku ordinaciju na prvi ortodontski pregled se javljaju pacijenti sa željom da isprave zube i zagriz te da poboljšaju izgled lica i osmijeh. Prvi pregled u Poliklinici Dr. Zubović traje oko pola sata te u tom vremenu od pacijenta ili roditelja želimo saznati koji je glavni razlog dolaska i motivacija za ortodontskom terapijom.

DIJAGNOSTIKA

Prvi pregled ortodontu omogućava da odredi potrebu za terapijom. U Poliklinici Dr. Zubović naglasak dajemo na temeljitu dijagnostiku, a prvi ortodontski pregled samo je jedan korak u nizu dijagnostičkih podataka koji su nam potrebni i koje imamo na raspolaganju.

Ovisno o težini anomalije koja se određuje na prvom pregledu i analizi ortopantomograma, ortodont će tražiti sljedeće:

  • laterolateralni kraniogram
  • cbct rendgensku dijagnostiku u određenim slučajevima
  • sken obje čeljusti i zagriza
  • intraoralne i ekstraoralne fotografije
  • modjaw dijagnostiku za procjenu funkcije ako je potrebno.

DIGITALNO PLANIRANJE

Nakon prikupljanja svih dijagnostičkih nalaza krećemo s digitalnim planiranjem. Digitalno planiranje podrazumijeva određivanje vektora terapije tj smjera u kojem se pojedini zubi moraju micati, a zatim konstruiramo digitalni setup tj simulaciju potrebnih pomaka.

Jednostavno rečeno, softver nam omogućava pomicanje zuba u konačni željeni položaj. Takvom simulacijom dolazimo do iznosa potrebnih pomaka nakon čega određujemo koje alate (fiksni aparat, alignere, mini implantate, hyraxe, protetske postupke itd) trebamo koristiti da proizvedemo predviđene pomake.

Ovom jako preciznom metodom smanjujemo mogućnost pogreške i povećavamo predvidljivost rezultata te time pacijentu, već i prije početka terapije, možemo izraditi plan za savršen osmijeh i uključiti sve potrebne postupke koji su potrebni za postizanje rezultata.

Vrlo često na prvom pregledu ne možemo predvidjeti sve potrebno u terapiji koja se individualno kroji za svakog pacijenta. Nastojimo ne biti konvencionalni i temeljiti ortodontsku terapiju na postavljanju bravica i mijenjanju žica jer ortodoncija je puno više od toga pogotovo u eri digitalnog planiranja koje nam je danas dostupno.