Poliklinika za zobno protetiko, ortodontijo in parodontologijo

„Dr. Zubović“

Ul. Silvija Strahimira Kranjčevića 47, 10000 Zagreb

POLITIKA VARSTVA OSEBNIH PODATKOV

Poliklinika „Dr. Zubović“ (v nadaljevanju: Poliklinika) opravlja storitve dentalne medicine že vrsto let in je v tem obdobju vedno spoštovala zasebnost svojih pacientov, poslovnih partnerjev, sodelavcev in kolegov ter svoj odnos vedno temeljila na transparentnosti, zaupnosti, poštenosti in medsebojnem spoštovanju. Z začetkom veljavnosti Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27.4.2016. ter Zakona o izvajanju Splošne uredbe o varstvu podatkov (Ur. l. št. 42/18), je Poliklinika „Dr. Zubović“ svoje poslovanje dodatno uskladila z zakonskimi določili.
Z objavo Politike varstva podatkov vas želimo na jasen in pregleden način seznaniti, kako in zakaj zbiramo ter za kaj uporabljamo vaše osebne podatke pri uporabi storitev Poliklinike „Dr. Zubović“ ali sodelovanju z nami, s kom in zakaj jih delimo, kakšne so vaše pravice glede vaših osebnih podatkov, ki jih uporabljamo, in kako jih varujemo.

NAMEN ZBIRANJA OSEBNIH PODATKOV

Osnovni namen zbiranja osebnih podatkov naših pacientov, potencialnih pacientov, partnerjev in zaposlenih v naši Polikliniki je zagotavljanje in izboljšanje naših storitev ter izpolnjevanje zakonskih obveznosti. Osebni podatki se zbirajo za naslednje namene:

 • Opravljanje zobozdravstvenih storitev,
 • Izpolnjevanje zakonskih obveznosti po Zakonu o zobozdravstveni medicini, Zakonu o varstvu pacientov, Zakonu o delu, Zakonu o računovodstvu, Zakonu o varstvu pri delu in drugih veljavnih predpisih, ki urejajo našo dejavnost.
 • Za namene komuniciranja z našimi pacienti, potencialnimi pacienti, partnerji (npr. naročanje terminov, pošiljanje ponudb, odgovarjanje na povpraševanje, ipd.)
 • Za zakonsko predpisane statistične obdelave
 • Za namene zaračunavanja storitev
 • Pri zbiranju in obdelavi prijav za delo
 • Za namen pošiljanja obvestil in obveščanja o naših storitvah ter promocije Poliklinike
 • Notranje obdelave podatkov z namenom izboljšanja kakovosti izvajanja naših storitev ter organizacije in izboljšave naših poslovnih procesov na podlagi našega zakonitega interesa
 • Z namenom izboljšanja funkcionalnosti naše spletne strani www.zubovic.com

OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV PACIENTOV

Glavni namen zbiranja osebnih podatkov naših pacientov je opravljanje zobozdravstvenih storitev s področja konzervativne (plombe in zalivke, zdravljenje), protetike, implantologije, parodontologije, ortodontije, preventivnega in izobraževalnega svetovanja o zaščiti zob ter izpolnjevanju naših zakonskih obveznosti. Ob prvem obisku pri nas ali v primeru zanimanja za naše storitve potrebujemo vaše ime in priimek ter kontaktne podatke, da lahko rezerviramo termin in vas obvestimo v primeru morebitnih sprememb. V primeru, da se odločite za eno od naših storitev in postanete naš pacient, z namenom zagotavljanja kakovostne zobozdravstvene storitve v skladu z našimi zakonskimi obveznostmi in z minimalnim tveganjem za zdravje pacienta, zbiramo naslednje podatke:

 • ime in priimek
 • naslov
 • osebno številko (OIB) ali matično številko zavarovane osebe (MBO)
 • datum rojstva in starost
 • spol
 • kontaktno telefonsko številko in/ali mobilni telefon
 • e-poštni kontaktni podatki (e-poštni naslov)
 • zdravstvene podatke.

Glede na pacienta in način zdravljenja ter izključno za potrebe njegove zobozdravstvene obravnave in zdravljenja zbiramo tudi podrobnejše osebne podatke: matično številko zavarovanca, podatke o zavarovanju (vrsta zavarovanja, območna služba HZZO, država zavarovanja, številka kartice dopolnilnega zavarovanja, številka EU kartice zdravstvenega zavarovanja, če obstaja), podatke o zdravstvenem stanju in predhodnem zdravljenju, diagnozo (napotna/končna) in potrebne podatke za izvedbo posamezne zdravstvene storitve (višina, teža, alergije, zdravila, ipd.), podatke o zdravnikih (šifra napotnice, šifra zdravnika napotne zdravstvene ustanove/šifra zdravnika, ki je bolnika zdravil), medicinsko dokumentacijo, rentgenske posnetke, modele zob, elektronske skene zobnih lokov ipd. Osebni podatki se v Polikliniki zbirajo samo s prostovoljnim zagotavljanjem v času pacientovega zobozdravstvenega zdravljenja. Podatki se zbirajo predvsem v elektronski obliki ali prenašajo v elektronsko obliko ter se obdelujejo v zobozdravstvenih programskih orodjih in hranijo v elektronskih pacientovih kartotekah.

Osebni podatki v zvezi z zdravjem se lahko obdelujejo v javnem interesu za statistične namene v skladu z veljavnimi pravnimi predpisi (npr. v skladu z Letnim načrtom statističnih dejavnosti Republike Hrvaške) ali v skladu s pogodbenimi pogoji storitve ponudnika. V tem primeru se podatki obdelujejo v zbirni in anonimizirani obliki in jih ni mogoče povezati z določeno fizično osebo, kar omogoča uporaba prilagojene programske opreme.

Za namene zaračunavanja naših storitev, če plačilo ni opravljeno v gotovini, se obdelujejo podatki o številki računa, s katerega je bilo plačilo prejeto, ali podatki o kartici, ki se bremeni. Če je plačilo opravljeno s kartico, se številka vaše kartice obdeluje izključno na preverjenih in varnih POS napravah, certificiranih s strani vodilnih kartičnih podjetij. Številka vaše kreditne kartice ni nikoli shranjena v našem sistemu, ampak je prikrita za nadaljnjo obdelavo na način, da so določene številke zamenjane z X, to pa je tudi natisnjeno na vašem računu ali potrditvi plačila.

Osebne podatke v določenih primerih obdelujemo tudi za namene promocije naših storitev, kar vključuje glasilo in objavo določenih promocijskih materialov na naših družbenih omrežjih in spletni strani ali v določenih strokovnih publikacijah. Te podatke obdelujemo izključno na podlagi soglasja, ki ga, če gre za vaše podatke, lahko kadar koli prekličete na info@zubovic.com, nato pa bomo vaše podatke izbrisali ali onemogočili njihovo obdelavo.

Vaše podatke zbiramo tudi med vašim obiskom naše spletne strani ali družbenih profilov ali med vašim povpraševanjem in zanimanjem za naše storitve preko naše spletne strani ali enega od naših razpoložljivih e-naslovov, tudi če ne postanete naš pacient. Ti podatki so shranjeni v našem sistemu v skladu z roki izbrisa uporabljenih spletnih storitev. Hranimo jih na podlagi našega zakonitega interesa z namenom izboljšanja naših storitev ter boljše in hitrejše odzivnosti v primeru ponovnega povpraševanja.

Če postanete naš pacient, smo vaše podatke dolžni hraniti najmanj 10 let v skladu z Zakonom o zobozdravstvu in 11 let v skladu z Zakonom o računovodstvu po opravljeni storitvi, v določenih primerih pa tudi dlje.

Vse podatke o naših mladoletnih pacientih zbiramo in obdelujemo izključno in samo s soglasjem staršev oz.
skrbnikov.

OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV ZAPOSLENIH IN POSLOVNIH SODELAVCEV

Dokler še niste naš zaposleni, bomo vaše osebne podatke, ki jih prejmete na naš elektronski naslov, naveden v oglasu, uporabljali izključno za namene iskanja najboljšega kandidata za našega novega sodelavca. S pošiljanjem prijave in življenjepisa nam dajete soglasje za obdelavo prejetih osebnih podatkov za namen zaposlitve za potrebe trenutno odprtih delovnih mest kot tudi za naše prihodnje zaposlitvene potrebe. Vaše soglasje lahko kadarkoli prekličete tako, da nas kontaktirate na info@zubovic.com, nato pa bomo vaše podatke izbrisali ali onemogočili njihovo obdelavo.
Osebni podatki naših zaposlenih zaradi zakonskih obveznosti vašega delodajalca v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih in drugimi veljavnimi pravnimi predpisi. Podatki, ki se obdelujejo vključujejo:

 • Vaš ime in priimek
 • Vaš datum rojstva
 • Vaš naslov in vaše kontaktne podatke
 • Številko vašega tekočega računa
 • Številko in vrsto vašega osebnega dokumenta
 • Podate iz vaše prošnje za delo in vašega življenjepisa
 • Dodatne podatke, ki so potrebni za zaposlitev in uveljavljanje pravic (npr. bolniška odsotnost, davčne ugodnosti) kot zaposlenega.

Podatke, ki jih obdelujemo v skladu z Zakonom o delu, hranimo trajno, ne glede na trajanje vašega delovnega razmerja pri nas. Za potrebe vsakodnevne organizacije poslovanja vaše podatke obdelujemo v internih programskih orodjih, ki se uporabljajo za komunikacijo, organizacijo dnevnih urnikov, izvajanje poslovnih procesov, evidenco delovnega časa, itd. Podatki, ki se obdelujejo v teh sistemih, poleg primarno vašega imena in priimka, lahko vključujejo tudi vaš uradni elektronski naslov, naziv vašega delovnega mesta, poslovno korespondenco, podatke o vašem bivanju na službenem potovanju in druge podatke v skladu s poslovnimi potrebami in v skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi. Odvisno od programskega orodja in namena obdelave se čas shranjevanja vaših osebnih podatkov razlikuje. Če ste nam dali soglasje, bomo vaše osebne podatke uporabili tudi v promocijske namene, na primer za objavo vaših kompetenc na naši spletni strani. Svoje soglasje lahko kadar koli prekličete. Za namene opravljanja dejavnosti lahko hranimo tudi osebne podatke naših poslovnih partnerjev, ki jih po prenehanju poslovnega razmerja hranimo v skladu z našimi zakonskimi obveznostmi.

SHRANJEVANJE IN IZBRIS VAŠIH OSEBNIH PODATKOV

Vaši osebni podatki bodo shranjeni v obliki, po kateri vas je mogoče identificirati, le toliko časa, kot je potrebno za namen, za katerega se obdelujejo. Po preteku tega časa, ki je za določene obdelave urejen z zakoni, ki nas zavezujejo k daljšemu ali trajnemu hranjenju podatkov, bodo podatki izbrisani ali onemogočeni za nadaljnjo obdelavo.

POSREDOVANJE PODATKOV TRETJIM OSEBAM

V primeru določene obdelave podatkov se lahko podatki, ki nam jih posredujete, prenesejo ali dajo na voljo tretjim osebam. Vaših podatkov v nobenem primeru ne prodajamo, ne dajemo v najem ali prenašamo nepooblaščenim tretjim osebam.
Prenos podatkov ali dostop do podatkov se izvaja iz naslednjih razlogov:

 • Ko smo prejeli vaše soglasje za tak prenos
 • Kadar podjetja ali ponudniki storitev, ki jih Poliklinika uporablja za namene določene obdelave, dostopajo do podatkov na način, ki je urejen v pogodbenem razmerju s Polikliniko (npr. zaračunavanje storitev preko kreditnih kartic, tehnično vzdrževanje določenih programskih orodij, arhiviranje in poročanje).
 • Za izpolnjevanje naših pogodbenih ali zakonskih obveznosti.

Osebni podatki pacientov – zavarovancev HZZO, ki koristijo zdravstveno varstvo na napotnico (na podlagi aktov HZZO, predpisov, ki urejajo CEZIH in obligacijsko-pravna razmerja o izvajanju zdravstvenega varstva pri HZZO) se posredujejo glede na funkcionalnost, preko CEZIH-a (medicinska dokumentacija o opravljeni zdravstveni storitvi) in določene osebne podatke za potrebe obračuna HZZO.
Osebne podatke uporabnikov (zdravstveno dokumentacijo) – zavarovancev prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja zavarovalnic lahko na podlagi privolitve posredujete zavarovalnicam, pri katerih ste zavarovanec za namene izvajanja pogodbenega razmerja in obračuna opravljenih zdravstvenih storitev. Osebni podatki se lahko posredujejo zdravstvenim ustanovam ali zdravnikom, s katerimi Poliklinika sodeluje za namene izvedbe dela storitve (npr. individualna rentgenska slikanja ipd.) in za celovito izvedbo zahtevane zdravstvene storitve.
Tudi osebni podatki pacienta, ki jih vsebuje zdravstvena dokumentacija, na podlagi veljavnega 29. čl. Zakona o zobozdravstveni medicini na zahtevo predložiti Ministrstvu za zdravje, organom državne uprave v skladu s posebnimi predpisi, pristojni zbornici ali sodnemu organu.

V primeru potrebe po prenosu podatkov, zaradi katerega od zgoraj navedenih razlogov, poskušamo podatke, ki se prenašajo, omejiti na potrebni minimum. Tretje osebe, ki jim posredujemo vaše podatke, so se zavezale k varovanju vaših podatkov v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi o varstvu osebnih podatkov.

OBVESTILA O STORITVAH POLIKLINIKE

Če ste bili naš pacient ali ste nas kontaktirali z zanimanjem za naše storitve, želimo, da se znova vrnete k nam. S tem ciljem v mislih in da vam omogočimo prejemanje obvestil o naših storitvah, ohranjamo naš zakoniti interes, da vas občasno kontaktiramo na vaš e-poštni naslov, ki ste nam ga dali, ko ste bili naš pacient ali ko ste nas kontaktirali glede naših storitev. Informacije, ki jih boste prejeli, se bodo nanašale izključno na storitve Poliklinike, za katere verjamemo, da vas še zanimajo. Če smo naredili napako in ne želite prejemati naših obvestil, lahko kadarkoli vložite ugovor na naslov info@zubovic.com in obvestila vam bomo nemudoma prenehali pošiljati.

UPORABA PIŠKOTKOV

Piškotek ali angl. Cookie je majhna besedilna datoteka, ki jo nekateri internetni strežniki shranijo na vaš računalnik, ko obiščete spletno stran. Piškotki ne berejo podatkov z vaših diskov ali podatkov, ki vsebujejo piškotke drugih strežnikov, zapisanih na vašem disku, temveč zbirajo podatke o vašem naslovu IP, vrsti brskalnika in jezikovnih nastavitvah, operacijskem sistemu, imenu ISP (ponudnika storitev dostopa do interneta) in označbi datuma/časa. Nastavitve piškotkov lahko nadzirate in prilagajate v svojem spletnem brskalniku, uporabo piškotkov pa lahko po lastni izbiri onemogočite. Če onemogočite piškotke, lahko še vedno brskate po našem spletnem mestu, vendar vam nekatere njegove funkcije ne bodo na voljo.
Obstaja več vrst piškotkov: piškotki ponudnika, sejni piškotki (Session cookies), trajni piškotki (Persisten cookies) in piškotki tretjih oseb. Piškotki ponudnika prihajajo s spletnega mesta, ki si ga ogledujete, in so lahko trajni ali začasni. S pomočjo teh piškotkov lahko spletna mesta shranijo podatke, ki bodo ponovno uporabljeni ob naslednjem obisku tega spletnega mesta (npr. izbira jezika). Začasni ali sejni piškotki se odstranijo iz računalnika, ko zaprete spletni brskalnik. Trajni ali shranjeni piškotki ostanejo na računalniku tudi po zaprtju programa internetnega brskalnika. Z njimi spletna mesta shranjujejo informacije, kot sta vaše uporabniško ime in geslo, tako da se vam ni treba prijaviti vsakič, ko obiščete določeno spletno mesto. Trajni piškotki ostanejo na računalniku, dokler jih kot uporabnik ne onemogočite/izbrišete ali dokler jih vaš brskalnik ne izbriše (obdobje je določeno v nastavitvah brskalnika).
Piškotki tretjih oseb prihajajo z drugih spletnih mest, katerih povezave so na spletni strani, ki si jo ogledujete. S pomočjo teh piškotkov lahko spletna mesta spremljajo uporabo interneta v tržne namene. Naše spletne strani uporabljajo lastne piškotke (začasne in trajne) in piškotke tretjih oseb. Lastne piškotke uporabljamo za izboljšanje funkcionalnosti naših strani in lažjo uporabo, saj si piškotki zapomnijo katere strani ste obiskali in tako pospešijo delovanje naših strani ter vam olajšajo iskanje po njih.
Piškotke tretjih oseb uporabljamo za statistično obdelavo obiska, analizo ogledanih vsebin ter izboljšavo in prilagajanje vsebin spletnega mesta interesom naših obiskovalcev. Tovrstni statistični programi nam omogočajo, da naše strani prilagodimo tehnološko pa tudi tako, da so čim bolj zanimive za naše obiskovalce (ugotavljanje podatkov, ki najbolj ali najmanj zanimajo naše uporabnike, prilagajanje strani za posamezne spletne brskalnike, učinkovitost strukture, itd.). Z uporabo teh piškotkov obdelujemo vaše osebne podatke: IP naslov, internetne povezave, lokacija in čas obiska. Če ste svoj internetni brskalnik nastavili na ta način, boste opozorjeni vsakič, ko se na vaš računalnik shrani piškotek. Prav tako lahko nastavite svoj internetni brskalnik tako, da je nemogoče shranjevati piškotke na vašem računalniku, ne glede na to, ali gre za piškotke prve ali tretje osebe.

VARNOST PODATKOV

Poliklinika Dr. Zubović se zaveda pomena informacijske varnosti, zato nenehno ocenjuje in nadgrajuje tehnične, fizične in organizacijske varnostne ukrepe in postopke. Podatke, ki jih obdelujemo, hranimo v fizični in/ali elektronski obliki ter jih varujemo v skladu z obstoječimi standardi in tehničnimi zmožnostmi. Do vaših podatkov, ki se obdelujejo v naših sistemih, dostopajo le pooblaščeni zaposleni v skladu s potrebami poslovnih procesov, ki zahtevajo individualno obdelavo, v posebej urejenih primerih pa tudi tretje osebe, ki so zavezane k varovanju vaših podatkov v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi o varstvu osebnih podatkov. Vsi naši zaposleni so izobraženi o ravnanju z osebnimi podatki v skladu z zakonskimi določili.

PRAVICA DO DOSTOPA DO VAŠIH OSEBNIH PODATKOV, POPRAVKA ALI IZBRISA

Kadarkoli lahko zahtevate informacije o vaših osebnih podatkih, ki jih Poliklinika obdeluje, namenu obdelave, prejemnikih podatkov ter subjektih, katerim posredujemo vaše osebne podatke. Poleg tega imate pravico posodobiti, popraviti, omejiti ali izbrisati svoje podatke v skladu z zakonskimi določili. Z veseljem bomo ugodili vaši zahtevi za izbris osebnih podatkov v naslednjih primerih:

 • če vaši osebni podatki niso več potrebni v zvezi z namenom, za katerega so bili zbrani ali kako drugače obdelani;
 • če prekličete soglasje, na katerem temelji obdelava
 • če obdelavi ugovarjate in za obdelavo ne obstajajo močnejši zakoniti razlogi ali ugovarjate obdelavi, pri kateri se podatki obdelujejo za namene neposrednega trženja.

Za izbris podatkov je potrebno na Polikliniko poslati pisno in ročno napisano zahtevo, ki vsebuje tudi vašo izjavo, da Polikliniko Dr. Zubović ne smatrate odgovorno za nadaljnjo obdelavo podatkov.
Ne glede na pravico, ki jo zahtevate, lahko zahtevo oddate osebno, na Polikliniki ali po elektronski pošti na naslov info@zubovic.com. Dostopa do osebnih podatkov ne moremo omogočiti preko telefonskega pogovora. Da bi preprečili zlorabo vaših osebnih podatkov, vas lahko prosimo za dodatno dokazilo o vaši identiteti. Brez ugotovitve pravilne identitete ne bomo mogli izpolniti zahteve za dostop do osebnih podatkov.

KONTAKT ZA DODATNE INFORMACIJE

Za vsa vprašanja v zvezi z vašimi osebnimi podatki in njihovim varovanjem se lahko obrnete na nas preko elektronske pošte info@zubovic.com ali pišete na naslov Poliklinike: Ul. Silvija Strahimira Kranjčevića 47, 10000 Zagreb

UPRAVLJAVEC OSEBNIH PODATKOV:

Poliklinika za zobno protetiko, ortodontijo in parodontologijo „Dr. Zubović“
Ul. Silvija Strahimira Kranjčevića 47, 10000 Zagreb
e-naslov: info@zubovic.com
Posodobljeno: 10.11.2022