Ortodontska terapija obrnjenega preklopa zob

Začetna faza

Pacient pride v Polikliniko „Dr. Zubović“ s težavo zgornjega desnega podočnika, ki je postavljen obratno in zaradi prekrivanja sprednjih zob. Na ortopantomografiji čeljusti ugotovimo pomanjkanje zarodka spodnje desne petice, t.i. hipodontijo.

V načrtu terapije se odločimo za korekcijo nepravilnih zob in obrnjen preklop s fiksnim samoligacijskim aparatom ter prihranimo prostor, kjer bi morala biti stalna petica za vgradnjo implantata.

Med terapijom

Terapija poteka po načrtih, dosežena je lepa izoblikovanost in oblika zobnih lokov, popravljena je lega podočnikov.

Pred odstranitvijo

Da bi dosegli končni estetski rezultat, smo morali zgornje enice povečati, ker so se izkazale za preozke v primerjavi z dvojkami. Ortodontski aparat je pustil zadovoljiv prostor za povečanje enic po 1,5 mm na vsaki strani.

Končni rezultat

S kombinacijo ortodontske terapije in estetskega izboljšanja oblike in velikosti zgornjih enic s kompozitnimi materiali smo dosegli želeni rezultat ter srečnega in zadovoljnega pacienta. Ortodontsko terapijo in izboljšanje oblike s kompozitom je izvajala dr. Martina Poldrugač.

Terapija je trajala 15 mesecev, ko pacientka dopolni 18 let, ji bodo na mesto spodnje petice vstavili implantat. Do takrat pacientka nosi mobilne plastične nosilce.