Martina Poldrugač, dr.med.dent. spec.ortodont.

Z nadaljevanjem družinske tradicije se dr. Martina po diplomi na stomatološki fakulteti in specializaciji iz ortodontije v Zagrebu posveča ortodontiji in kliničnemu delu ter ima za sabo 20 let izkušenj. S stalnim vlaganjem v izobraževanje, uporabo novih tehnoloških dosežkov in uporabo novih terapevtskih protokolov želi prispevati h kakovosti ortodontske stroke na Hrvaškem, svoje znanje pa prenaša na svoje kolege na Hrvaškem z rednimi predavanji.

Je članica upravnega odbora Hrvaškega društva ortodontov, članica Svetovnega združenja ortodontov (WFO), članica Italijanskega društva ortodontov (SIDO), članica organizacijskih odborov mednarodnih kongresov in simpozijev v organizaciji HDO. Od številnih izobraževanj, kongresov in simpozijev, ki se jih je udeležila, velja izpostaviti FACE International diplomo izobraževanja 2016-2018 pod vodstvom dr. Renata Cocconija in dr. Dominga Martina v Parmi in San Sebastianu ter FACE-XP Hands-on napredno izobraževanje Digital Evolution pod vodstvom dr. Renata Cocconija in dr. Silvie Rapa v Parmi od 2023-2025. Dr. Martina Poldrugač poudarja temeljito diagnostiko in načrtovanje primerov, multidisciplinarni pristop in predvidljiv izid terapije. Pri svojem delu uporablja različna orodja, od sklepnih opornic, fiksnih aparatov, mini implantatov, ortognatske kirurgije, alignerjev in kombinacij v različnih hibridnih sistemih.

Dr. Martina je v Polikliniki „Dr. Zubović“ izbrala in izobrazila tim ambicioznih doktorjev dentalne medicine, ki izvajajo terapije po enaki filozofiji, izhajajoč iz temeljite diagnostike in zdravja čeljustnega sklepa ter tako ustvarila predpogoje za ortodontske in biofunkcionalne terapije, ki sledijo, vse z uporabo najkakovostnejših materialov z digitalno tehnologijo za doseganje vrhunskih rezultatov.