Prijavi se za

Pregled

Strukturni fondovi

NAZIV PROJEKTA: "Optimizacija poslovnih procesa i povećanje konkurentnosti uvođenjem 3D tehnologije u dentalnoj medicini", referentna ozna ka: KK.03.2.1.19.0149

KRATKI OPIS PROJEKTA: Provedbom projekta se nabavlja najsuvremenija 3D tehnologija kojom će se unaprijediti poslovanje Poliklinike i pacijentima osigurati najkvalitetnija usluga na razini svjetskog standarda. Projekt uključuje nabavu i implementaciju odgovarajućih softverskih rješenja i pripadajuće računalne opreme kojom se stvaraju uvjeti za uvođenje CAD/CAM tehnologije u poslovanje Poliklinike. CAD/CAM sustavi sastoje se od skenera koji, na temelju otiska uzetog u ustima, skenira granicu preparacije zuba izrazitom preciznošću. Informacije se šalju u uređaj koji iz bloka odabranog materijala (titan, cirkonij, zlato) izrađuje jezgru nadomjestaka, na koju se u daljnjem postupku nanosi keramika. CAD/CAM sustav pruža iznimne tehnološke mogućnosti izrade i neizostavan je dio suvremene restaurativne dentalne medicine.

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI: Cilj projekta je digitalizacija i optimizacija poslovnih procesa uvođenjem najsuvremenije 3D IKT tehnologije u dentalnoj medicini. Očekivani rezultati projekta su: unapređenje poslovnih procesa poduzeća, smanjenje troškova poslovanja i povećanje prihoda, povećanje kvalitete pružanja postojećih usluga, uvođenje novih usluga. Krajnji očekivani rezultat je povećanje učinkovitosti te povećanje konkurentnosti poduzeća na domaćem i inozemnom tržištu.
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA I IZNOS KOJI SUFINANCIRA EU: Ukupna vrijednost projekta s PDV-om iznosi 751.250,00 HRK, a iznos koji sufinancira EU iznosi 399.357,00 HRK ukupno prihvatljivih troškova.

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: Razdoblje provedbe projekta je od 1. studenog 2019. do 1. studenog 2020. godine.

KONTAKT OSOBA ZA VIŠE INFORMACIJA:
Martina Poldrugač
E-mail: martina@zubovic.com
Tel: 091/545-8632
Fax: 01/4822-711

Dodatne informacije o EU fondovima i natječajima možete pronaći na stranici http://strukturnifondovi.hr/

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.