Invisalign

Početna faza

Pacijent dolazi u našu Polikliniku radi ortodontske terapije kompresije i nepravilno postavljenih lukova. U postupku dijagnoze predlažemo pacijentu terapiju Invisalign sistemom. Uzimamo silikonske otiske koje šaljemo u Invisalign centar u Americi gdje se vrši skeniranje te izrada ClinChecka.

Virtualnim pomacima zuba na računalu određujemo iznos strippinga potreban za smještaj svih zuba u pravilan zubni niz. U terapiji će se koristiti 23 alignera u sklopu Invisalign Full terapije.

Clincheck

Terapiju možemo odmah nakon širenja čeljusti i adekvatnog zagriza nastaviti sa samoligirajućim fiksnim aparatom za postizanje vrhunskog estetskog i funkcionalnog rezultata.

Finalni rezultat

Terapija Invisalign sistemom nam je omogučila ovaj lijepi osmijeh. Pacijent ima pravo na korekcije u sklopu Invisalign sistema 5 godina nakon početka terapije.