Ortodontska terapija fiksnim samoligirajućim aparatićem i mini implantatom

Početna faza

Pacijentica ima nepravilan zagriz i nedostatak mjesta za sve zube. Plan terapije je uključivao vađenje gornjih petica te sidrište na mini implantatima.

Nakon godinu dana terapije

Finalni rezultat

Terapija je trajala 2 godine te su postignuti svi ciljevi terapije: pravilna funkcija, zdravlje zubnog mesa, zdravlje zgloba te vrhunska estetika.