Ortodontska terapija obrnutog prijeklopa

Početna faza

Pacijentica dolazi u Polikliniku ”Dr. Zubović” sa problemom gornjeg desnog očnjaka koji je obrnuto postavljen te preklapanja prednjih zuba. Na ortopantomografskoj snimci čeljusti nalazimo nedostatak zametka donje desne petice tzv hipodonciju.

Odlučujemo se u planu terapije ispraviti nepravilne zube i obrnuti prijeklop fiksnim samoligirajućim aparatom, a prostor nedostatka trajne petice sačuvati za postavljanje implantata.

Tijekom terapije

Terapija napreduje po planu, postignuto je lijepo formiranje i oblik zubnih lukova, ispravljena je pozicija očnjaka.

Prije skidanja

Da bi postigli konačan estetski rezultat morali smo povećati gornje jedinice jer se pokazalo da su preuske u odnosu na dvojke. Ortodontskim aparatom ostavljen je zadovoljavajući prostor za povećanje jedinica od 1,5 mm sa svake strane.

 

Finalni rezultat

Kombinacijom ortodontske terapije i estetskog poboljšanja oblika i veličine gornjih jedinica kompozitnim materijalima postigli smo željeni rezultat i sretnu i zadovoljnu pacijnticu. Ortodontsku terapiju kao i poboljšanje oblika kompozitom provela je Dr. Martina Poldrugač.

Terapija je trajala 15 mjeseci, a kada pacijentica navrši 18 godina, na mjesto donje petice postavit će se implantat. Do tada pacijentica nosi mobilne plastične retainere.