Ortodontsko-kirurška terapija progenije

Početna faza

Zadatak ortodonta nije samo postizanje pravilnog zagriza nego i postizanje estetike lica. U slučajevima velikog nesrazmjera u veličini i poziciji čeljusti, ortodont nije u mogućnosti postići veće estetsko poboljšanje samo pomakom zuba. U takvim slučajevima moramo biti iskreni prema pacijentu i inzistirati na kirurškoj terapiji s ciljem pravilnog zagriza i estetike lica.

Pacjentica dolazi u našu Polikliniku svjesa svoje anomalije i terapije koja joj slijedi. Radi se o anomaliji koja se u stručnoj literaturi naziva progenijom, a karakterizira je malena gornja čeljust smještena previše unazad te prevelika donja čeljust smještena previše naprijed u svim varijacijama spomenutih odnosa. Nakon temeljitih analiza i planiranja terapije, koje su u kirurškim slučajevima puno kompliciranije te zahtijevaju praćenje točno određenih protokola kako bi situacija na kraju bila stabilna, odlučili smo se na postavljanje samoligirajućeg fiksnog aparata u postupku pretkirurške ortodontske pripreme.

Tijek terapije

U postupku pretkirurške pripreme zubnih lukova anomalija dolazi još više do izražaja. Zubi se smještaju pravilno u odnosu na pripadajuću kost kako bi kirurg imao mogućnost u toku kirurškog postupka pravilno pozicionirati i oblikovati čeljust.

Finalni rezultat

Nakon završetka ortodontske pripreme koju je napravila Dr. Martina Poldrugač u Poliklinici ”Dr. Zubović” u Zagrebu, u planiranju kirurgije sudjelovala je dr Barbara Mady Maričić iz Rijeke tako da je 3d metodama simulacije pomaka čeljusti, cbct snimkama i analizama odredila pozicije čeljusti. Maksilofacijalni kirurg koji je planove sproveo u djelo je prof.dr.sc. Robert Cerović sa KBC Rijeka.

Timski rad je u ovom slučaju došao do odličnog rezultata, a što je najvažnije pacijentica je zadovoljna rezultatom.