Terapija nestabilnosti zgloba udlagom i ortodontska terapija keramičkim samoligirajućim bravicama

Početna faza

Pacijentica dolazi u našu ordinaciju po preporuci svoje parodontologinje Dr. Darije Vlašić Kaić koju u prvom redu zabrinjavaju počeci povlačenja zubnog mesa. Problem može ukazivati na problem zagriza te se pacijentica javlja Dr. Martini Poldrugač.

Zahvaljujući FACE edukaciji koja naglasak stavlja na zdravlje zgloba kao početne točke u određivanju smjera daljnje terapije, Dr. Martina Poldrugač je primjetila da na zubima, osim početka povlačenja zubnog mesa, postoje i znakovi dugotrajnog trošenja zuba. Trošenje zuba ne smatramo normalnim te smo pacijentici nakon detaljne analize predložili nošenje dijagnostičke udlage kojom se stabilizira zglob.

Pacijentica je osjetila promjene u zagrizu, smanjile su se napetosti u žvačnim mišićima, smanjile su se glavobolje te se pacijentica odlično osjećala. Udlagu je nosila 24 sata sa čestim dolascima u ordinaciju na ubrušavanje udlage.

Nakon stabilizacije zgloba postavili smo keramički fiksni aparat te ispravili zube u postignutom relaksiranom položaju zgloba.

Tijek terapije

Terapija napreduje prema planu terapije. Zbog jake kompresije u donjem zubnom luku rađen je stripping tj minimalno smanjivanje strukture zuba na kontaktnim točkama. Stripping je rutinski postupak u ortodonciji te sva dugoročna istraživanja pokazuju da postupak ne pridonosi povećanom stvaranju karijesa ili oštećenja zuba te je siguran za provođenje.

Završni rezultat

Terapija stabilizacije zgloba udlagama je trajala 6 mjeseci, a ortodontska terapija 12 mjeseci. Nakon skidanja fiksnog aparata Dr Darija Vlašić Kaić preoblikovala je i nadoknadila trošenjem izgubljenu strukturu zuba kompozitnim materijalima, kako bi se zadovoljila estetika i funkcija. Nadoknađene su gornje jedinice i očnjaci te donje jedinice i dvojke koje su bile izrazito pogođene trošenjem.