Anita Batinić

Kod dr. Poldrugač sam radila ortodontsku terapiju koja je odlično uspjela. Sve je napravila maksimalno korektno uzimajući u obzir moje želje i potrebe. Vrlo jasno i stručno obrazloži zašto radi …