Barbara Hursa, dentalna asistentica

slika Barbara Hursa

Barbara Hursa je završila srednju medicinsku školu nakon čega završava i učilište za dentalne asistente Ambitio u Zagrebu. Brine za što precizniji rad liječnika, a kontinuiranim educiranjem pridonosi samoj usklađenosti cijelog tima. Ono bez čega je jednostavno ne možemo zamisliti je njezin osmijeh kojim spremno dočeka svakog pacijenta te duhovitost kojom ih obara s nogu.