Dr. Ana Blažic, ortodoncija

Dr. Ana Blažic

Naša najmlađa članica tima i od nedavno doktorica dentalne medicine svoje je interese usmjerila u ortodonciju. Ana se još na fakultetu upoznala s izazovima ortodoncije i namjerava se dalje educirati u tom području.