Ana Blažic, dr.med.dent.

slika doktorice Ane Blažic

Dr. Ana Blažic završava Stomatološki fakultet u Zagrebu 2019. godine te nastavlja s radom u Poliklinici  dr. Zubović čiji je dio tima postala još za vrijeme studija. Od samih početaka svi njezini interesi usmjereni su u područje ortodoncije. Završila je internacionalnu FACE (Functional and cosmetic Excellence) edukaciju te zajedno s dr. Martinom kao mentoricom, istim metodama i pristupom rješava kompleksne ortodontske slučajeve.

2022. godine pohađala je ”FACE revolution international meeting” u Madridu i ”Orthodontics and dentistry of the future” u Padovi. 2023. godine sudjeluje na edukaciji Corticotomies – live surgeries u San Sebastianu.
U listopadu i studenom iste godine odlazi na 10-dnevni tečaj Tweed Merrifield tehnike savijanja ortodontskih lukova ”Back to basic and biomechanics” i ”Basic principals and skeletal anchorage” u Bukureštu čime postaje član TEOS organizacije.  Iste godine započinje i specijalizaciju iz ortodoncije na Stomatološkom fakultetu u Zagrebu.

Osim primarnog zanimanja dr. Ana je visokokvalificirana i u području estetske medicine te posjeduje certifikate Medical Esthetic Insitute-a o završenim edukacijama u području botox-a i dermalnih filera.