Ana Blažic, dr.med.dent.

slika doktorice Ane Blažic

Dr. Ana Blažic završava fakultet dentalne medicine u Zagrebu te se odmah nakon diplome 2019. godine zapošljava u Poliklinici „Dr. Zubović“. Dr. Ana je i tokom studija radila u Poliklinici i zavoljela ortodonciju s kojom se i danas bavi. Završila je internacionalnu FACE edukaciju te zajedno s dr. Martinom kao mentoricom, istim metodama i pristupom, rješava kompleksne ortodontske slučajeve. Trenutno je prva na listi čekanja specijalizacije iz ortodoncije.

Kontinuirano se educira u području ortodoncije i to najčešće na inozemnim kongresima poput ‘FACE revolution international meeting’ u Madridu i ‘Orthodontics and dentistry of the future’ u Padovi u organizaciji svjetski poznatih ortodonata.

Uz svoje primarno zanimanje, dr.Ana je visokokvalificirana i za područje estetske medicine te posjeduje certifikat Medical Esthetic Institute-a o završenim edukacijama u područjima dermalnih filera i botox-a.