Martina Poldrugač, dr.med.dent. spec.ortodont.

dr. Martina Poldrugač

Nastavljajući obiteljsku tradiciju i posvećena savršenstvu u svojoj specijalizaciji, dr. Martina Poldrugač se kontinuirano educira na inozemnim seminarima i kao prioritet stavlja učenje od vodećih svjetskih ortodonata s kojima usko surađuje. 

Članica je upravnog odbora Hrvatskog društva ortodonata i World Federation of Orthodontics. Ima diplomu ‘Face/Roth-Wiliams center for functional occlusion’, edukacije pod vodstvom Dr. Domingo Martin (ESP) i Renato Cocconi (ITA) te mnogih drugih edukacija. Posebno područje interesa joj je ortodoncija potpomognuta mini implantatima, biomehanika te ortodontska priprema kirurških slučajeva s naglaskom na stabilnosti čeljusnog zgloba iz čega i sama drži predavanja i seminare.