Nela Lulić, dr.med.dent.

doktorica Nela Lulić

Dr. Nela Lulić je od studentskih dana dio tima Poliklinike „Dr. Zubović“. Tijekom studiranja sudjelovala je u internacionalnim razmjenama. Područje interesa u parodontologiji i kirurgiji razvija kontinuiranim edukacijama, tečajevima i kongresima od kojih izdvajamo FACE međunarodni tečaj u Zagrebu za rehabilitaciju problema sa čeljusnim zglobom. Doktorica Nela usko surađuje s profesorima Stomatološkog fakulteta što čini njen rad još kvalitetnijim.