Nela Menix, dr.med.dent.

doktorica Nela Lulić

Dr. Nela Menix je od studentskih dana dio tima Poliklinike „Dr. Zubović“. Tijekom studiranja sudjelovala je u internacionalnim razmjenama. Područje interesa su joj parodontologija i kirurgija te redovito prisustvuje edukacijama, tečajevima i kongresima iz tog područja.
2022. godine završila je internacionalnu edukaciju FACE (Functional and cosmetic Excellence).
2022. godine završava edukaciju “Inicijalna parodontološka terapija”.
2023. godine pohađa edukaciju ” Produljenje kliničke krune” te iste godine sudjeluje na edukaciji Corticotomies – live surgeries u San Sebastianu.
U studenom iste godine pohađa tečaj ugradnje implantata korištenjem vodilice.
Doktorica Nela usko surađuje s profesorima Stomatološkog fakulteta što čini njen rad još kvalitetnijim.