Sandra Čvek, dr.med.dent.

slika doktorice Sandre Čvek

Dr. Sandra Čvek pridružila se našem timu odmah po završetku Stomatološkog fakulteta u Zagrebu. Krase je vedrina, staloženost, a ponajprije strpljivost s našim najmlađim pacijentima u njihovoj vječnoj borbi protiv karijesa i loše higijene. Posebno područje interesa su joj restorativna, estetska i dječja stomatologija o kojima se redovito educira na kongresima i seminarima. Završila je i edukaciju o postupku injektibilnog kompozita i minimalno invazivnih estetskih rekonstrukcija. Kod naše doktorice Sandre uvijek ste u sigurnim rukama.