Irena Katavić, apsolventica dentalne medicine

slika Irena Katavić

Apsolventica Stomatološkog fakulteta u Zagrebu, Irena Katavić, već se u ranim studentskim danima pridružila timu Poliklinike ”Dr.Zubović”. Kontinuirano se educira u području ortodoncije, a od tečajeva položila je itop (individualni trening oralne prevencije) te tečaj dr.Martine Poldrugač o mini implantatima.