Krunoslav Živković, dentalni asistent i radiološki tehničar

slika Krunoslav Živković

Krunoslav Živković, diplomirani prvostupnik radiološke tehnologije i kvalificirani dentalni asistent Učilišta Ambitio. Poznaje rad u svim granama stomatologije sa strasti za kirurgijom. Ima interes za dentalnu fotografiju te pokušava nadograditi znanje kontinuiranim edukacijama. Flegmatičan i ponekad šaljiv, uvijek pristupa pacijentu s empatijom.