Nikol Kovaček, voditeljica Poliklinike

Nikol Kovaček

Nikol je diplomirala ekonomiju u Zagrebu, a u Poliklinici je zadužena za odnose s pacijentima i administraciju. Dočekat će Vas na recepciji i uputiti u protokole i potrebnu papirologiju. U našem prenatrpanom rasporedu pokušava pronaći željene termine, udovoljiti pacijentima i prilagoditi termine školskim obavezama, poslu i željama svakog našeg pacijenta.