Nikolina Horčička, ortodontski tehničar

slika Nikoline Horčičke

Nikolina Horčička je završila zubotehničku školu u Zagrebu, a 2010. godine završava usavršavanje za ortodontskog tehničara. Nakon nekoliko mjeseci rada u našem laboratoriju, odlazi na dodatno usavršavanje u nizozemski laboratorij ORTHO LAB u kojem stječe znanje i iskustvo u izradi velikog broja ortodontskih aparata. Od tada se dodatno educira u izradi aparata na mini implantatima u Njemačkoj, a u Španjolskoj, u sklopu FACE edukacije Dr. Martine, izučava izradu udlaga za problem zgloba