Važnost 3D dijagnostike u stomatologiji

Važnost 3D dijagnostike u stomatologiji

Pogrešna dijagnoza nas ponekad može koštati života, što je dobro poznato u medicine te su razvijene mnoge sofisticirane metode kako bi se greške u dijagnostici smanjile na minimum. Tako je i u stomatologiji gdje se upotrebom CBCT-a tj. 3D rendgenske dijagnostike greške smanjuju na minimum te nam ova vrsta snimanja zuba i čeljusti omogućuje vidjeti strukture i pozicije koje prije nismo mogli vidjeti niti izmjeriti.

CBCT koristimo uvijek prije postavljanja implantata jer nam daje uvid u visinu, širinu i kvalitetu te gustoću kosti čime povećavamo predvidljivost dugoročnog funkcioniranja implantata.

U ortodonciji možemo vidjeti impaktirane zube, izmjeriti širinu čeljusti, vidjeti širinu koštanog grebena te spriječiti da se zubi pomaknu u područje bez dovoljno kosti, možemo vidjeti zglobove i degenerativne promjene te mnoge druge stvari koje običnim rentgenskim snimanjem nismo mogli vidjeti.